Направи купувања од LIVEXXX и добиј бонус до 200 бесплатни Жетони секој ден!
Секој ден 5-те корисници, кои трошат најмногу Жетони добиваат од 25 до 200 бесплатни Жетони!
Кешбек бонус
1место
200 Жетони
2место
150 Жетони
3место
100 Жетони
4место
50 Жетони
5место
25 Жетони
Тековна класацијa
kzg1*****
200 Жетони
-Rob********
150 Жетони
alex********
100 Жетони
Righ*****
50 Жетони
Kkil*****
25 Жетони
Победниците се објавуваат на секои 24 часа! Ти можеш да бидеш следниот!
Време до крајот на кампањата:
0
1
Часови
3
3
Минути
3
1
Секунди